Historie

 
 
 
Hvem er Musikkhuset.no?
 
Historikk
 
Musikkhuset.no driftes av Henrik Eide AS i Bergen.
 
På mange måter er firmaets historie sammenfallende med Einar Kalands Instrumentfabrikk, som ble stiftet i 1898.

Gjennom trekkspillreparatør Ole Espeland, eller som de gamle sa; "Ola Stril", ble Henrik Eide ledet inn i foretaket. Som 22-åring ble han i år 1900 formann i bedriften.

Fabrikken holdt til i Domkirkegaten frem til 1909, da det brant i lokalene. Dette førte til at Kaland bygget ny fabrikk, som stod ferdig i Sigurdsgate i Bergen i ca 1910.

Produksjonen var meget stor, ca 300 instrument i året.

På grunn av vanskelige tider i industrien slutter Kaland produksjonen i 1920.

Henrik Eide og hans 2 sønner Ludvig og Olav fortsetter produksjonen under vanskelige forhold. De greier imidlertid påkjenningene, - og bygger i 1935 sin egen fabrikk på Ask på Askøy uten for Bergen.

Fabrikken produserte harmonium frem til 1970, da de elektroniske orglene tok over.

1945 etablerte firmaet også sin egen butikk på Vestre Murallmenning i Bergen, med Borghild Eide ved roret. Firmaet begynte med import og salg av pianoet i tillegg til harmoniumssalget.

Ludvig Eide som var sønn av etablerer Henrik Eide hadde 4 barn, det var den yngste av disse, igjen en Henrik, som overtok driften.

Han er fortsatt i kulissene den dag idag, mens det er fjerde generasjon, Andreas L.G. Eide, som står for den daglige driften.

Dagens marked gjør at mye har blitt endret siden oppstarten, men i god tro så holder Henrik Eide AS frem i samme lokaler på Vestre Murallmenningen som de alltid har gjort.

Idag driver Henrik Eide AS med import og salg av instrumenter, piano, flygel, gitar og rekvisita.

Forutenom salg til private så distribuerer Henrik Eide AS også instrumenter til andre forretninger i Skandinavia.

Hjertelig velkommen innom - vi hjelper med å finne det instrument som passer Dere.

Vi holder til i de ærverdige lokalene som vi alltid har vært i siden 1945:

Vestre Murallmenningen 12 D, 5011 Bergen / Norge

PianoHuset.no - Henrik Eide AS