Elektronikk

Musikkhuset Service

Elektronikk

Vi utfører servicearbeid på alt innen elektronikk

Usikker på om ditt instrument kan repareres?

Kontakt oss nå på service@musikkhuset.no eller 55 90 20 95

  

Priser:

Timepris: 795,-

Prisoverslag: fra kr. 395,-

Ekspidisjon og verkstedsmateriell: 75,-

Kjøring: 25,- / km

 

Ved prisoverslag man er nødt til å åpne apparatet, finne feilen, sjekke delepriser hos leverandør, kalkulere jobben, for så å kontakte kunden.

Dette tar selvfølgelig tid og er gjerne den vesentlige delen av reparasjonen.

Velger kunden å ikke reparere produktet, vil prisoverslaget bli fakturert kunde.

Vanligvis bruker vi ca. 0,5 - 1 time pr. prisoverslag. Se gjeldende timesats.

 

 

 

VILKÅR

Musikkhuset Service Elektronikk

 


1. MINIMUMSPRIS:

Minimumsprisen for en reparasjon er satt til 0,5 time f.eks. når  produktet ikke blir reparert som følge av at produktet blir testet ok. Når det blir foretatt en
forundersøkelse (prisoverslag), beregnes  mellom 0,5 til 1 times arbeid.

Faktorer som servicevennlighet og kompleksitet avgjør hvor lang tid vi bruker på å finne feilen.
 
Når undersøkelsen foreligger, og vi har laget et prisoverslag, vurderer kunden om reparasjonen ønskes utført. Ønsker man ikke å reparere produktet, betaler man kun for forundersøkelsen.


2. SIKKERHETSKOPI AV DATA:
 
Kunde plikter før innlevering  å ha gjennomført sikkerhetskopi av software, programvare, filer, egenprodusert data.  Vi fraskriver seg ett hvert ansvar for eventuelle tap av data

 
3. GARANTI:
 
Feil som faller utenfor garantibestemmelser og som ikke er mangel i henhold til Kjøpslovens bestemmelser, blir belastet kunde. (rensing, fuktskade, lynnedslag, brukerfeil, softwarefeil, ytre påvirkninger etc.)Feil som skyldes virus eller programvare omfattes aldri av garanti.

 
4. ANSVAR
:
Verkstedet er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av brann, innbrudd e.l. med mindre det er utvist uaktsomhet. Vi tar heller ikke ansvar for konsekvenstap og følgeskader.

 


5. UTLEVERING
:
Vi gjør oppmerksom på at reparerte produkter må hentes innen 14 dager fra dato ferdigstilt.
Utover det beregnes lagerleie på kr 25.- pr. dag. 
Dette fordi ting tar plass og kan by på problemer for oss når det gjelder kapasitet, orden og fremkommelighet.  UAVHENTEDE gjenstander blir solgt eller kassert etter 3 mnd.

 


6. BETALING:
 
Alle reparasjoner kan betales etter følgende alternativer:

  •             Forhåndsbetaling via tilsendt faktura på epost eller SMS

  •             Betalingsterminal (kun ved henting)

 Ingen produkter blir utlevert før betaling foreligger.